MARMARA

"ÖNCE EMNİYET” ilkesinden hareketle, üst düzey kalitede üretim ve hizmet faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini esas alan Marmara Malzemecilik, bu amaç doğrultusunda;

  • İşçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlar.
  • İSG performansını sürekli iyileştirir.
  • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayabilmek için uyulması gereken tüm yasal yükümlülükleri yerine getirir.
  • Tüm firma çalışanlarımızın ve tüm taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verir.